موسسات غیر تجاری

تعریف موسسات غیر تجارتی

تشکیلات و موسسات غیر تجارتی، کلیه تشکیلات و موسساتی هستند که برای مقاصد غیر تجارتی از قبیل امور علمی یا ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می شود اعم از آنکه موسسین و تشکیل دهندگان قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند.
تشکیلات و موسسات مزبور می توانند عناوینی از قبیل انجمن،کانون یا بنگاه و امثال آن اختیار نمایند ولی اتخاذ عناوینی که اختصاص به تشکیلات دولتی و کشوری دارد از طرف موسسات مزبور ممکن نخواهد بود.
تشکیلات مزبور طبق ماده ۵۸۴ قانون تجارت از تاریخ ثبت،شخصیت حقوقی پیدا می کنند و می توانند عناوینی از قبیل انجمن،بنگاه،کانون و امثال آن را اتخاذ کنند.

از مصادیق موسسات غیر تجاری می‌توان به امور آموزشی و تحقیقاتی؛ مشاوره و ارائه کلیه خدمات مورد نیاز جهت اعزام دانشجو به خارج از کشور؛ جمع آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی خیرین و سازمان؛ تاسیس مراکز و نگهداری و مراقبت از سالمندان به صورت شبانه روزی؛ ایجاد مراکز روان پزشکی و روان درمانی؛ انجام امور فعالیت های فرهنگی و سینمایی، خبری و خبر گزاری و نشریه طراحی و برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت و غیره اشاره نمود.

 • انواع موسسات غیر تجاری کدامند؟

  در ماده ۲ آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجاری، اینگونه موسسات به دو بخش تقسیم شده‌اند:

  الف) موسساتی که به قصد انتفاع و تقسیم سود بین اعضاء تشکیل نمی شوند؛ اینگونه موسسات اصطلاحاَ موسسات غیرانتفاعی نامیده می‌شوند. موسسات خیریه و انجمن‌های اسلامی و تخصصی و صندوق‌های قرض الحسنه را می‌توان از موسسات غیرانتفاعی دانست.

  ب) موسساتی که به قصد جلب منافع مادی و تقسیم منافع بین اعضاء تشکیل می‌شوند. مانند کانون‌های فنی و حقوقی و موسساتی که هدفشان ارائه خدمات شهری از قبیل نظافت است.

ویژگی های موسسات غیر تجاری چیست؟

 1. حداقل تعداد شرکا برای مؤسسات، ۲ نفر می باشد.
 2. حداقل سرمایه جهت ثبت یکصد هزار تومان می باشد.
 3. در موسسه غیر تجاری همانند شرکت با مسئولیت محدود؛ انتخاب بازرس اجباری نمی باشد اما می تواند دارای بازرس باشد.
 4. حداقل تعداد مدیران در این موسسات ۲ نفر عضو می‌باشد که می‌بایست به سن قانونی ۱۸ سال رسیده باشند.
 5. از تاریخ ثبت در دفتر ثبت مخصوصی که وزارت دادگستری معین خواهد کرد؛ شخصیت حقوقی پیدا می‌کنند.
 6. موسسه غیرتجاری نیز باید همانند شرکت های تجاری به ثبت برسند.
 7. نمی‌توان در موضوع فعالیت موسسات غیر تجاری انجام فعالیت های تجاری مانند واردات و صادرات را لحاظ کرد.
 8. موسسه غیر تجاری نمی‌تواند اقدام به اخذ کارت بازرگانی بنمایند.
 9. موسسه غیر تجاری همانند شرکت ها دارای مجمع عمومی عادی، مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده، مجمع عمومی فوق العاده و هیات مدیره است.
 10. هیئت مدیره موسسه را مجمع عمومی عادی از بین شرکاء یا خارج از شرکاء انتخاب می‌کند و مدیران می‌توانند برای مدت محدود یا نامحدود معین شوند و همچنین دارای اختیارات تام می‌باشند مگر اینکه اساسنامه ترتیب دیگری را مقرر داشته باشد.

نحوه ثبت موسسه غیر تجاری و نکات حقوقی آن چیست؟

• ثبت موسسه غیر تجاری در تهران در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری و در شهرستان‌ها در صورتی که هنوز اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری وجود نداشته باشد، در اداره ثبت مرکز اصلی آن شهرستان انجام خواهد پذیرفت. ثبت موسسه غیر تجاری ای که در خارج از کشور به ثبت رسیده باشد نیز منحصراً در تهران و در اداره ثبت شرکت‌ها انجام خواهد پذیرفت.

• ثبت این قبیل موسسات از طریق تنظیم اظهارنامه انجام می‌شود. اظهارنامه می‌بایست به ضمیمه صورتجلسه مجمع عمومی و اساسنامه و با قید تاریخ و امضاء موسسین به اداره ثبت شرکت ها تسلیم شود .

• طبق ماده ۵۸۶ قانون تجارت، موسسات و تشکیلاتی را که مقاصد آن ها مخالف با انتظامات عمومی یا نامشروع باشد را نمی‌توان ثبت کرد.

• حداقل شرکاء نباید کمتر از ۲ نفر باشد.

• قید سرمایه به هر میزان مجاز است لکن از حداقل مذکور نبایست کمتر باشد.

• انتخاب بازرس برای موسسات اجباری نمی‌باشد. اما موسسه می‌تواند دارای بازرس باشد.

• در موسسه غیر تجاری که هدفش غیرانتفاعی است می‌بایستی هنگام درخواست ثبت توسط اداره ثبت شرکت‌ها مراتب از اداره کل اطلاعات نیروی انتظامی استعلام شود و پس از وصول پاسخ مثبت، نسبت به ثبت اقدام خواهد شد.

• در موسسات غیر تجاری که هدفشان جلب منافع مادی است موسسین باید پس از به ثبت رساندن موسسه نسبت به اخذ مجوز فعالیت اقدام کنند.

• موسسه می‌تواند در تملک دولت و یا بخش خصوصی قرار گیرد.

• تجارت در قالب موسسه غیر تجاری‌، ممکن است مشمول ماده ۲۲۰ قانون تجارت تلقی شده و اعضای موسسه را با مسئولیت تضامنی در برابر طلبکاران روبرو سازد.

• در صورت انحلال موسسات و تشکیلات مذکور، هر گاه انحلال اختیاری باشد تصفیه امور آن به توسط مدیر یا مدیران آن بر طبق شرایط مقرره در اساسنامه به عمل می آید و در صورتی که در اساسنامه متصدب امر تصفیه و ترتیب آن معین نشده باشد مجمع عمومی باید در موقع تصمیم به انحلال یک نفر را برای تصفیه انتخاب کرده و حدود اختیارات او را معین کند.

• برای ثبت موسسات غیر تجاری، ارائه مدارک ذیل در تهران به ” اداره ثبت شرکت‌ها ” و در شهرستان ها ” به دایره ثبت شرکت‌ها ” ضروری است:

۱- تقاضانامه تکمیل شده (دو نسخه)

۲- اساسنامه تکمیل شده (دو نسخه)

۳- صورتجلسه مجمع عمومی موسسین (دو نسخه)

۴- صورتجلسه هیات مدیره یا رکن اداره کننده (دو نسخه)

۵- کپی برابر با اصل مدارک احراز هویت موسسین و مدیران

۶- معرفی نامه نمایندگان، در صورتیکه موسسین و اعضا هیئت مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند و ارائه تصویر روزنامه رسمی آگهی تاسیس یا آخرین تغییرات آن.

۷- تاییدیه هیئت مدیره اشخاص حقوقی موسس ، مبنی بر غیردولتی بودن آن.

۸- اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.

۹- اصل وکالتنامه وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.

نکته حائز اهمیت ان است که تقاضانامه بهادار بوده و می‌بایست که صرفا از محل اداره ثبت شرکت ها تهیه گردد.

انحلال موسسه غیر تجاری چگونه صورت می پذیرد؟

پیش از این در مورپ انحلال شرکت‌های سهامی خاص صحبت کردیم. در اینجا پایان حیات شخصیت حقوقی موسسات و تشکیلات غیرتجاری با انحلال صورت می گیرد. انحلال شرکت تنها راه پایان دادن به شخصیت حقوقی اینگونه موسسات است که می تواند به صورت اختیاری و اجباری صورت گیرد.

موسسات غیر انتفاعی نیز به دو روش منحل می گردند

 1. انحلال اختیاری یعنی اختیاری یعنی مجمع عمومی تصمیم به انحلال موسسه می گیرد.
 2. انحلال اجباری که به موجب حکم دادگاه موسسه منحل محسوب می گردد.
شاید دوست داشته باشید...
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دانشگاه های کارآفرینی


آکادمی دنا بورس
دانشگاه کارآفرینی خرد و ثروت

معین ثبت


 • مشاوره ثبت
 • درباره ما

اگر هر گونه سوالی دارید و یا جهت مشاوره در خصوص امورات ثبتی خود می توانید همه روزه از ساعت 8 صبح تا 10 شب با شماره همراه و یا واتساپ ما تماس گرفته یا پیام ارسال کنید.

09176758546 

 معین ثبت با بیش از 12 سال سابقه ی درخشان در زمینه ی امور ثبت شزکت, ثبت تغییرات شرکت ها و ثبت برند های تجاری در سرتاسر ایران در خدمت شماست تخصص و تعهد ما در قبال مشتریان باعث خوشنامی و اعتبار برند معین ثبت گردیده.با افتخار جهت ثبت شرکت یا موسسه ی شما در سریعترین زمان ممکن و بی نقص ترین و کامل تریم پروسه ی ثبتی در خدمت شما هم وطنان گرامی در هر جای ایران عزیز و سربلند هستیم.

مقالات


اطلاعات تماس


ساعات کاری


شنبه
8:00 تا 16:00
یک شنبه
8:00 تا 16:00
دو شنبه
8:00 تا 16:00
سه شنبه
8:00 تا 16:00
چهار شنبه
8:00 تا 16:00
پنج شنبه
8:00 تا 14:00
جمعه
تعطیل