Blog

تغییرات شرکت ها
۷ مرداد ۱۳۹۹
بدون دیدگاه

تغییرات شرکت ها

تغییرات شرکت متقاضیان زمانیکه که شرکت خود را به ثبت رساندند می توانند تغییراتی بر روی آن انجام دهند که این ثبت تغییرات شرکت می تواند: تغییر در اساسنامه باشد مانند آدرس ...

شرکت تعاونی
۷ مرداد ۱۳۹۹
بدون دیدگاه

شرکت تعاونی

طبق ماده ۱ ‌قانون شرکت های تعاونی؛ شرکت تعاونی شرکتی است که برای مدت نامحدود به منظور رفع احتیاجات مشترک شرکاء و بهبود وضع مادی و اجتماعی آنان برای یک‌یا چند منظور ...

پلمپ دفاتر
۷ مرداد ۱۳۹۹
بدون دیدگاه

پلمپ دفاتر

کلیه شرکتها و اشخاص حقیقی (حقیقی و حقوقی) برای نگهداری و اظهار هزینه ها و درآمدهای روزانه –هفتگی وماهانه نیازمند به دفاتر رسمی برای وارد کردن حسابهای خود به این دفاتر هستند ...

شرکت مسوولیت محدود
۵ شهریور ۱۳۹۹
بدون دیدگاه

شرکت مسوولیت محدود

ثبت شرکت مسئولیت محدود شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به ...

انواع مجامع و وظایف آنها
۵ شهریور ۱۳۹۹
بدون دیدگاه

انواع مجامع و وظایف آنها

مجمع عمومی عادی از لحاظ کاربرد مجمع عمومی عادی در مقایسه با مجامع عمومی دیگر از اهمیت بالایی برخوردار است که این مجمع عمومی طبق اساسنامه سالیانه یکبار تشکیل می ...

شرکت سهامی خاص
۱ شهریور ۱۴۰۰
بدون دیدگاه

شرکت سهامی خاص

شرکت سهامی خاص چیست؟ شرکت سهامی خاص یکی از رایجترین شرکتهایی است که در ایران ثبت می شود. منظور از ثبت شرکت­ سهامی خاص ، شرکت­های تجاری است که سرمایه آنها ...